NAPISZ  DO  NAS

Masz pytania?

Kroniki jak zawsze opisują
śmierć rycerzy i bohaterów,
ale zgodnie z homerycką tradycją
obojętnie przechodzą
koło stosów anonimowych ofiar ...


Zbigniew Herbert, "Barbarzyńca w ogrodzie", 1962 

Organy statutowe stanowią

Zarząd i Rada Fundacji oraz Rada Programowa...

Organy Fundacji

W tym miejscu wskazujemy najważniejsze kierunki rozwoju i główne zainteresowania tematyczne...

Obszary działania

Ogłoszenia związane z realizowanymi projektami oraz bieżącą działalnością Fundacji...

Ogłoszenia

Z szacunkiem patrzymy na wczoraj,
z odwagą wchodzimy w dzisiaj, jesteśmy gotowi  na jutro, bo  rozumiejąc dzieje naszych przodków, nie lękamy się przyszłości.

Misja Fundacji

26 września 2022
  Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego
24 kwietnia 2020
  Projekt pod nazwą "Pień, stanowisko 9, powiat bydgoski – opracowanie i publikacja wyników badań wczesnośredniowieczno-nowożytnego

Aktualności

​​​​Z O B A C Z   W I Ę C E J

... to właśnie o nich powinniśmy pamiętać, odkrywać i pielęgnować pamiątki po nich, popularyzować wiedzę o mieszkańcach naszych ziem, niezależnie od języka, którym wielbili Boga, wyznawali miłość i przekazywali tradycję...

postanowiliśmy zawalczyć o pamięć o tych ludziach i ich czasach, zatroszczyć się o ich dziedzictwo, zaangażować się w pojednanie między zwaśnionymi narodami i podać sobie ręce nad ratowanymi od zapomnienia mogiłami...

takie były początki...

 

U progu wejścia Polski do struktur Unii Europejskiej, kilku słuchaczy Szkoły Praw Człowieka przy Komitecie Helsińskim: nauczyciel radziejowskiego "Mechanika", oficer policji i lekarz wojskowy (obaj z bogatym stażem na misjach zagranicznych: była Jugosławia, Irak, Afganistan), sędzia sądu rodzinnego oraz oficer straży granicznej, prowadzili ożywioną dyskusję, z której zrodził się pomysł powołania organizacji pozarządowej, która zatroszczy się o prawa tych, którzy już o swoje prawa upomnieć się nie mogą: ofiar wojen, reżimów, czystek etnicznych, a także tych, którzy na przestrzeni wieków, reprezentując różne narodowości, wyznania i światopoglądy, żmudnie wnosili swój wkład w europejskie dziedzictwo...

 

Idea powstania...