Prezes - Paweł Czachor


Pomysłodawca i fundator, od początku w składzie Zarządu Fundacji; publicysta, regionalista, autor sztuki teatralnej "Ballada o dobrzyńskim rycerzu" oraz monografii Parchania na Kujawach - siedziby XI-wiecznych biskupów misyjnych; autor artykułów historycznych w "Gazecie Rycerskiej", "Gońcu Kujawskim", "Gazecie Zdrojowej" i in.

 

Email: czachor(ad)onet.pl
Tel.: +48 668 400 191

Wiceprezes - Jerzy Gawęda

Działacz społeczny i związkowy, górnik soli, ekspert w dziedzinie energetyki i przemysłu paliwowego, pomysłodawca systemu podziemnego magazynowania strategicznych rezerw paliwowych oraz modernizacji technologii ich wydobycia; od wielu lat związany z górniczą "Solidarnością", Przewodniczący NSZZ "S" Inowrocławskich Kopalń Soli "SOLINO";

 

Email: efpid(ad)gazeta.pl
 

Sekretarz - Anna Tomaszewska

Magister pedagogiki, terapeutka zajęciowa, oligofrenopedagog, nauczycielka, kierowniczka świetlicy opiekuńczo-środowiskowej, odpowiedzialna za programy edukacyjne Fundacji 

 

Email: efpid(ad)gazeta.pl
 

Masz pytania?

NAPISZ  DO  NAS