NAPISZ  DO  NAS

Masz pytania?

Galeria zabytków 3D
Pień, gm. Dąbrowa Chełmińska, stan. 9. Wczesnośredniowieczny grób komorowy nr 37/06.
Drewniane wiaderko z bogato ornamentowanymi taśmami ze stopu miedzi.
Pień, Dąbrowa Chełmińska commune, site 9. Early medieval chamber grave no 37/06.
A wooden bucket with copper-alloy richly ornamented tapes.Pień, gm. Dąbrowa Chełmińska, stan. 9. Wczesnośredniowieczny grób komorowy nr 32/06.
Żelazne(?) lub drewniane wiaderko okute żelaznymi taśmami.

Pień, Dąbrowa Chełmińska commune, site 9. Early medieval chamber grave no 32/06.
Iron(?) or a wooden bucket fixed in iron tapes.Pień, gm. Dąbrowa Chełmińska, stan. 9. Wczesnośredniowieczny grób komorowy nr 15/05.
Żelazne(?) lub drewniane wiaderko okute żelaznymi taśmami.

Pień, Dąbrowa Chełmińska commune, site 9. Early medieval chamber grave no 15/05.
Iron(?) or a wooden bucket fixed in iron tapes.Pień, gm. Dąbrowa Chełmińska, stan. 9. Wczesnośredniowieczny grób komorowy nr 39/07.
Wiaderko tekstylne lub drewniane(?) z żelaznymi obręczami.

Pień, Dąbrowa Chełmińska commune, site 9. Early medieval chamber grave no 39/07.
Wooden or textile (?) bucket with iron hoops.Pień, gm. Dąbrowa Chełmińska, stan. 9. Wczesnośredniowieczny grób komorowy nr 40/07.
Wiaderko tekstylne lub drewniane(?) z żelaznymi obręczami.

Pień, Dąbrowa Chełmińska commune, site 9. Early medieval chamber grave no 40/07.
Wooden or textile (?) bucket with iron hoops.Pień, gm. Dąbrowa Chełmińska, stan. 9.
Kaptorga srebrna zdobiona filigranem z wczesnośredniowiecznego grobu komorowego nr 57/07.
Część naszyjnika z paciorków ze srebra, karneolu oraz srebrnej kaptorgi.

Pień, Dąbrowa Chełmińska commune, site 9.
Silver kaptorga decorated with representations of horse heads from the early medieval chamber grave no. 57/07.
A part of necklace of beads (silver, carnelian) and silver kaptorga.Pień, gm. Dąbrowa Chełmińska, stan. 9.
Kaptorga srebrna zdobiona stylizowanymi głowami koni z wczesnośredniowiecznego grobu komorowego nr 32/06.
Część naszyjnika z paciorków ze srebra, karneolu, kryształu górskiego, lapis-lazuli oraz srebrnych kaptorg.

Pień, Dąbrowa Chełmińska commune, site 9.
Silver kaptorga decorated with representations of horse heads from the early medieval chamber grave no. 32/06.
A part of necklace of beads (silver, carnelian, rock crystal and lapis lazuli) and silver kaptorgas.Pień, gm. Dąbrowa Chełmińska, stan. 9.
Paciorek srebrny owalny wieloboczny z wczesnośredniowiecznego grobu komorowego nr 32/06.
Część naszyjnika z paciorków ze srebra, karneolu, kryształu górskiego, lapis-lazuli oraz srebrnych kaptorg.

Pień, Dąbrowa Chełmińska commune, site 9.
An oval polygonal silver bead from the early medieval chamber grave no. 32/06.
A part of necklace of beads (silver, carnelian, rock crystal and lapis lazuli) and silver kaptorgas.Pień, gm. Dąbrowa Chełmińska, stan. 9.
Paciorek srebrny dwustożkowaty z wczesnośredniowiecznego grobu komorowego nr 32/06.
Część naszyjnika z paciorków ze srebra, karneolu, kryształu górskiego, lapis-lazuli oraz srebrnych kaptorg.

Pień, Dąbrowa Chełmińska commune, site 9.
Silver bead so-called a two-cone from the early medieval chamber grave no. 32/06.
A part of necklace of beads (silver, carnelian, rock crystal and lapis lazuli) and silver kaptorgas.Pień, gm. Dąbrowa Chełmińska, stan. 9.
Paciorek srebrny melonowaty z wczesnośredniowiecznego grobu komorowego nr 32/06.
Część naszyjnika z paciorków ze srebra, karneolu, kryształu górskiego, lapis-lazuli oraz srebrnych kaptorg.

Pień, Dąbrowa Chełmińska commune, site 9.
Silver bead so-called a melon-like from the early medieval chamber grave no. 32/06.
A part of necklace of beads (silver, carnelian, rock crystal and lapis lazuli) and silver kaptorgas.Pień, gm. Dąbrowa Chełmińska, stan. 9.
Paciorek srebrny melonowaty z wczesnośredniowiecznego grobu komorowego nr 32/06.
Część naszyjnika z paciorków ze srebra, karneolu, kryształu górskiego, lapis-lazuli oraz srebrnych kaptorg.

Pień, Dąbrowa Chełmińska commune, site 9.
Silver bead so-called a melon-like from the early medieval chamber grave no. 32/06.
A part of necklace of beads (silver, carnelian, rock crystal and lapis lazuli) and silver kaptorgas.Pień, gm. Dąbrowa Chełmińska, stan. 9.
Paciorek srebrny ażurowy z wczesnośredniowiecznego grobu komorowego nr 32/06.
Część naszyjnika z paciorków ze srebra, karneolu, kryształu górskiego, lapis-lazuli oraz srebrnych kaptorg.

Pień, Dąbrowa Chełmińska commune, site 9.
An openwork silver bead from the early medieval chamber grave no. 32/06.
A part of necklace of beads (silver, carnelian, rock crystal and lapis lazuli) and silver kaptorgas.
Pień, gm. Dąbrowa Chełmińska, stan. 9.
Paciorek srebrny ażurowy z wczesnośredniowiecznego grobu komorowego nr 32/06.
Część naszyjnika z paciorków ze srebra, karneolu, kryształu górskiego, lapis-lazuli oraz srebrnych kaptorg.

Pień, Dąbrowa Chełmińska commune, site 9.
An openwork silver bead from the early medieval chamber grave no. 32/06.
A part of necklace of beads (silver, carnelian, rock crystal and lapis lazuli) and silver kaptorgas.Pień, gm. Dąbrowa Chełmińska, stan. 9.
Paciorek srebrny owalny wieloboczny z wczesnośredniowiecznego grobu komorowego nr 32/06.
Część naszyjnika z paciorków ze srebra, karneolu, kryształu górskiego, lapis-lazuli oraz srebrnych kaptorg.

Pień, Dąbrowa Chełmińska commune, site 9.
An oval polygonal silver bead from the early medieval chamber grave no. 32/06.
A part of necklace of beads (silver, carnelian, rock crystal and lapis lazuli) and silver kaptorgas.Pień, gm. Dąbrowa Chełmińska, stan. 9. Wczesnośredniowieczny grób komorowy 15/05.
Ornamentowany srebrem toporek.

Pień, Dąbrowa Chełmińska commune, site 9. Early medieval chamber grave 15/05.
An axe ornamented in silver.


Zdjęcia rentgenowskie żeleźca toporka z widocznym ornamentem.
X-ray images of the axe-head with a visible ornament.Pień, gm. Dąbrowa Chełmińska, stan. 9.
Misa brązowa z wczesnośredniowiecznego grobu komorowego 15/05.

Pień, Dąbrowa Chełmińska commune, site 9.
A bronze bowl from the early medieval chamber grave 15/05.


.
Pień, gm. Dąbrowa Chełmińska, stan. 9. Wczesnośredniowieczny grób komorowy 40/07.
Brązowa zawieszka dzwoneczkowata.

Pień, Dąbrowa Chełmińska commune, site 9. Early medieval chamber grave 40/07.
Bell-like pendant of bronze.Pień, gm. Dąbrowa Chełmińska, stan. 9.
Wczesnośredniowieczny grób komorowy (32/06). Naczynie ceramiczne.

Pień, Dąbrowa Chełmińska commune, site 9.
Early medieval chamber grave (32/06). A ceramic vessel.Pień, gm. Dąbrowa Chełmińska, stan. 9.
Kłódka trójkątna z pochówku nowożytnego, grób nr 3/05, znaleziona przy prawej stopie.

Pień, Dąbrowa Chełmińska commune, site 9.
A triangle padlock from the early modern grave 3/05, located next to the right foot.

Prezentujemy najciekawsze znaleziska
z cmentarzyska w Pniu, gm. Dąbrowa Chełmińska (stanowisko 9).

Skaning 3D, modele fotogrametryczne
i opracowanie dr Łukasz Czyżewski.