Fotogrametryczne modele wybranych zabytków - dr Łukasz Czyżewski

 

Wieldządz, gm. Płużnica, stan. 1 (grodzisko). Brakteat krzyżacki (1/95).

Wieldządz, Płużnica commune, site 1 (settlement). Teutonic coin (1/95).

 

Wieldządz, gm. Płużnica, stan. 1 (grodzisko). Fragment żelaznego okucia (107/95).

Wieldządz, Płużnica commune, site 1 (settlement). A piece of iron ferrule (107/95).

 

Wieldządz, gm. Płużnica, stan. 21 (podgrodzie?). Średniowieczna kłódka żelazna (25/91).

Wieldządz, Płużnica commune, site 21 (settlement). A mediaeval iron padlock (25/91).

 

Wieldządz, gm. Płużnica, stan. 21 (grodzisko). Siekiera żelazna.

Wieldządz, Płużnica commune, site 21 (settlement outskirts). Iron axe.

 

Wieldządz, gm. Płużnica, stan. 21 (podgrodzie). Grocik żelazny (37/91).

Wieldządz, Płużnica commune, site 21 (settlement outskirts). Iron arrowhead (37/91).

 

 

Wieldządz, gm. Płużnica, stan. 21 (podgrodzie). Nóż żelazny (38/91).

Wieldządz, Płużnica commune, site 21 (settlement outskirts). Iron knife (38/91).

 

 

Wieldządz, gm. Płużnica, stan. 1 (grodzisko). Klucz do kłódki (42/95).

Wieldządz, Płużnica commune, site 1 (settlement). Padlock's key (42/95).

 

 

Wieldządz, gm. Płużnica, stan. 21 (podgrodzie). Klucz do kłódki lub zamka (7/91).

Wieldządz, Płużnica commune, site 21 (settlement outskirts). Padlock's or lock's key (7/91).

 

 

Wieldządz, gm. Płużnica, stan. 1 (grodzisko). Klucz do kłódki  (41/95).

Wieldządz, Płużnica commune, site 1 (settlement). Padlock's key (41/95).

 

 

Najciekawsze zabytki z grodziska oraz obszaru domniemanego podgrodzia
w Wieldządzu.

Masz pytania?

NAPISZ  DO  NAS