Villisaz - krzyżackie komturstwo 
i domniemana siedziba rycerska

26 września 2022

 

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

 

 

      Nasza Fundacja z dumą informuje, że w latach 2022-2023 wraz z Instytutem Archeologii UMK będzie realizowała kolejny projekt, badania oraz publikację poświęconą kolejnemu stanowisku archeologicznemu Ziemi Chełmińskiej - grodzisku w Wieldządzu - domniemanej siedzibie rycerskiej, komturstwu krzyżackiemu a być może stanowisku o dużo dłuższej niż dota sądzono chronologii.  

Celem projektu jest opracowanie i upowszechnienie wyników badań krzyżackiego komturstwa i domniemanej późnośredniowiecznej siedziby rycerskiej (pozostałości znajdują się na dwóch stanowiskach w Wieldządzu – 1 i 21, badanych w XX wieku). Charakter uzupełniająco-weryfikacyjny mają planowane badania nieinwazyjne. Kompleksowej analizie zostaną poddane nieopracowane późnośredniowieczne źródła. Dokumentacja będzie zdigitalizowana, a część materiałów zakonserwowana.     Efektem finalnym będzie interdyscyplinarna monografia, uzupełniona przez broszurę popularnonaukową (w wolnym dostępie) oraz materiały multimedialne w internecie. Pozwoli to na całościowe ujęcie problematyki późnego średniowiecza w Wieldządzu oraz wprowadzenie do obiegu naukowego i środowisk konserwatorskich wyników badań krzyżackiej komturii. Opublikowanie wyników badań powinno też pomóc władzom samorządowym w ochronie archeologicznego dziedzictwa kulturowego oraz upowszechnieniu wiedzy o przeszłości wśród lokalnej społeczności.

Po szczegóły zapraszamy do zakładki Projekt Wieldządz.

 

 

Zadanie dofinansowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Ochrona zabytków archeologicznych".

 

Masz pytania?

NAPISZ  DO  NAS